Swede horse

Breeders Trophy (BT)

22 sep 2016

Ändamål
– att utveckla en tävlingsform som tidigt medverkar till rätt grundutbildning av unga hästar
– att styra de unga hästarna att tävla i rätt svårighetsgrad genom att de tävlar tillsammans i samma åldersgrupp
– att vara en talangjakt på morgondagens elithästar
– att vara ett utökat samarbete sport - avel och en vägledning för uppfödarna
– att marknadsföra den svenska varmblodiga hästen som tävlingshäst.

Deltagare
4-, 5- och 6-åriga svenskfödda, SWB-registrerade hästar med grönt (raskod 04, löpnr. 1001), vitt (raskod 04, löpnr. 6001) eller gult hästpass (raskod 54, löpnr. 1001) vilka anslutits till Breeders Trophy. Se anslutningsbestämmelser för Breeders Trophy. För att se om hästen är ansluten gå in på www.blup.se. Dräktigt sto i 5 - 11 månaden samt sto med föl yngre än 4 månader får ej delta enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR).

5-åriga BT-anslutna ston som har avkomma (dvs. som har fött föl tidigast som 4-åring)  får tävla i samma svårighetsgrad som de 4-åriga hästarna i kval och final. De 5-åriga stona tävlar ej i egen klass utan ingår i 4-åringarnas tävlingsverksamhet.

6-åriga BT-anslutna ston som har avkomma (dvs. som har fött föl tidigast som 4-åring) får tävla i samma svårighetsgrad som de 5-åriga hästarna i kval och final. De 6-åriga stona tävlar ej i egen klass utan ingår i 5-åringarnas tävlingsverksamhet.

Kval och final
Breeders Trophy är uppdelat i kvaltävlingar och final. För kval- och finalregler se Regler. 

Deltagarbevis
För att kunna vara med och kvala till finalerna i Breeders Trophy ska deltagarbevis vara betalt före första kvalstart. Deltagarbeviset betalas och anmäls via Tävlingsdatabasen. Läs mer under Deltagarbevis.

Priser
Inbetalda anslutningsavgifter, efter avdrag för administrationskostnader på 20 % och med tillägg för ränta från och med inbetalningsdagen till och med tävlingsdagen, utbetalas som prispengar vid årliga tävlingar i dressyr, hoppning och fälttävlan för 4-, 5- och 6-åriga hästar.

Fördelningen av prispengar mellan de olika tävlingsklasserna görs av representanter för E. Swede Horse AB. Hästägaren erhåller 50 % och uppfödaren 50 % av prissumman. Med hästägare menas den som är registrerad ägare i SWBs databas/hästens pass. Om hästen byter ägare måste säljare och köpare skriftligen meddela vem som skall vara mottagare av eventuella prispengar. Med uppfödare menas den som är registrerad som uppfödare enligt hästens pass. Prispengar utbetalas endast till hästar vilka fullföljt final alt sista omgången. E. Swede Horse AB förbehåller sig rätten att omräkna beloppen om stor frånvaro skulle uppstå på grund av exempelvis sjukdom. 
E Swede Horse AB förvaltar Breeders Trophy-medlen på klientmedelskonto. Om tävlingarna ej genomförs skall innestående medel återbetalas till insättarna. Med innestående medel avses inbetalda avgifter med avdrag för administrationskostnadsavdrag på 20 % och med tillägg för ränta från och med inbetalningsdagen till och med utbetalningsdagen.

Läs mer om premiefördelningen här.

Premierna i Breeders Trophy fastställs när samtliga insatser är gjorda och publiceras på hemsidan i samband med de årliga finalerna.